Zaman Tercihi, Yatırım Ve Tüketim – Osman Aydoğuş


Nihai tüketim harcamaları ile yatırım harcamaları (sabit sermaye oluşumu) arasında cari dönem etkileri açısından önemli bir fark yoktur, her ikisindeki artış da cari dönemde ekonomide canlanmaya yol açar. Buna karşılık, sabit sermaye yatırımları, nihai tüketim harcamalarından farklı olarak, ekonominin gelecekteki üretim kapasitesinin ve dolayısıyla potansiyel üretim düzeyinin yükselmesini de sağlar. Bu anlamda, yurt içi nihai harcamaların tüketim ve yatırım arasında nasıl dağıldığı, toplumların zaman tercihinin bir göstergesidir. Şekil 1’de Türkiye’de 1987-2012 döneminde cari fiyatlarla tüketim oranı (özel ve devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH’ya oranı) ve yatırım oranının (özel ve kamu gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH’ya oranı) gelişimi yıllar itibariyle görülmektedir. 1987-1997 dönemi verileri 1997 baz yılı, 1998-2012 dönemi verileri ise 1998 baz yılı serilerinden elde edilmiş olmakla birlikte, analiz oranlara dayandığı sürece karşılaştırma açısından önemli bir sorun yaratmayacaktır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 42
Sayfa Aralığı: 41 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın