Zamansız İktisat – Vural Fuat Savaş


Hayali kavramları yanında, günümüz iktisatının gerçek dünya ile ilgisiz kalmasının bir başka önemli nedeni de “zaman” kavramına hiç yer vermemiş olmasıdır. Günümüz iktisatı, önemsiz bazı istisnalar dışında, olayların “nedensellik” (causality) bağını, yani sebep-sonuç ilişkisini “eş zamanlı” (simultaneous) olarak ele alır. Bir başka deyişle, bir olayın “sebebi” ile “sonucu”nun aynı anda ortaya çıktığını varsayar. Kısaca söylemek gerekirse, bugünkü iktisat teorisinde “zaman” kavramının yeri yoktur. Bu nedenle, “zamansız iktisat” (timeless economics) diye nitelendirilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 8
Sayfa Aralığı: 38 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın