Adam Smith’ten Günümüze Ekonomik İnsan – Devrim Dumludağ


Tercihleri isteklerin üzerine çıkararak, yirminci yüzyıl iktisatçıları, ekonomik insanın rasyonel tercih yaptığı ölçüde her türlü motivasyona sahip olabileceğini söyledi ve böylelikle psikolojiyi büyük ölçüde dışarıda bıraktılar.

Giriş

Yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar iktisat daha çok bir sosyal bilimdi ve diğer disiplinlerle karşılıklı etkileşim içindeydi. Yirminci yüzyılın ortalarına doğru iktisat bilimi diğer disiplinlerle arasındaki köprüleri atmış ve daha teknik bir disiplin olma yönünde önemli adımlar kaydetmiştir. 1940’larda etkisi giderek artan matematiksel devrimle birlikle ekonomik aktörler daha fazla optimizasyona odaklanmaya başlamıştır. Bu dönemde geliştirilen modeller ekonomik aktörlerin rasyonel olduğu bir hale bürünmüş ve modeller arasında en iyi rasyonel olan aktörün yer aldığı model daha fazla ilgi görür olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 142
Sayfa Aralığı: 39-45