Afet Sarmalında Kadınlar: Bakım Emeği Yükü ve Afet Yönetimi İçin Mor Küçülme – Burcu Sarı Karademir


Çalışma, korkudan, ihtiyaçtan ve insan haysiyetine aykırılıktan muaf, bakım odaklı, eşitlikçi, çevreci sosyal-ekonomik düzen önere Mor Küçülme’yi afet yönetimi için alternatif bir yaklaşım olarak önermektedir.

Bakım, insanların ve ait oldukları toplulukların refahı için insanlar tarafından gerçekleştirilen günlük eylemlerin hepsidir (D’Alisa, Deriu ve Demaria, 2020: 104). Bakım, her bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ilişkisel bütünlüğünün temelinde olması sebebiyle yaşamsaldır. Daha net ifade etmek gerekirse, bakım emeği, kişisel sağlık ve refahını kendileri sağlayamayacak durumda olan çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler gibi grupların yanında sağlıklı yetişkinlerin de fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok çeşitli görev ve faaliyetler olarak tanımlanabilir (İlkkaracan, 2017: 1; Gökbayrak, 2009: 59; Yeates, 2004: 371). Bakım, insanların her günkü iyilik hallerinin düşünülmesi, planlanması, organize edilmesi, gerçekleştirilmesi demektir (Yeşilyurt Gündüz, 2021).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 149
Sayfa Aralığı: 23-46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın