Ayça Ebru Giritligil

Ekonomi üzerine tamamladığı eğitim hayatının ardından yurt içi ve yurt dışında akademisyenlik yapmış, araştırma projeleriyle çeşitli destekler de almıştır. Deneysel Ekonomi, Oyun ve Enformasyon gibi dersler veren Giritligil, 2008’den beri bulunduğuda BİLGİ’de Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuvarı olan BELİS’in de direktörlüğünü yapıyor

Yeniden Dağıtım Politikalarının Emek Arzına Etkisi: Deneysel İktisattan Ne Öğrenebiliriz? – Ayça Ebru Giritligil, Deniz Nebioğlu

Az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında kullanılan nakit transferlerinin emek arzı üzerindeki etkilerini inceleyen...