Yeniden Dağıtım Politikalarının Emek Arzına Etkisi: Deneysel İktisattan Ne Öğrenebiliriz? – Ayça Ebru Giritligil, Deniz Nebioğlu


Az gelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında kullanılan nakit transferlerinin emek arzı üzerindeki etkilerini inceleyen pek çok kontrollü saha deneyinden elde edilen sonuçlar, söz konusu transferlerin insanların çalışma kararlarına ve çalışma sürelerine negatif etki yapmadığını göstermektedir.

Son 50 yılda iktisadın en önemli kazanımlarından biri olan deneysel iktisat, iktisat teorilerinin varsayımlarının davranışsal geçerliliklerini ve öngörülerini sınayabilmesinin yanı sıra, kurumsal düzenlemelerin ve politikaların farklı koşullar altında doğuracağı sonuçların test edilebilmesini mümkün kılmaktadır. İktisadın pek çok alanında yapılan deneylerde elde edilen bulgular, iktisat teorilerinde insan tercih ve davranışlarının gerçeğe daha yakın modellenmesine, teorik öngörülerin gerçek hayat isabetliliğinin arttırılmasına ve hedeflerini yakalayabilen iktisat politikalarının tasarımına rehberlik etmektedir. İktisat deneylerinin politika tasarımına rehberlik edebilmesinin ardında yatan, deneysel gözleme dayalı tüm bilimlerde (fizik, kimya, biyoloji, vb.) olduğu gibi, ortam değişkenlerinin kontrolünü esas almasıdır. İşte bu kontrol, aynı ortam ve koşulların sağlandığı durumlar yaratılarak alternatif politikaların karar alma süreçlerine etkisinin sistematik olarak karşılaştırabilmesine olanak tanır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 128
Sayfa Aralığı: 46-49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ekonomi üzerine tamamladığı eğitim hayatının ardından yurt içi ve yurt dışında akademisyenlik yapmış, araştırma projeleriyle çeşitli destekler de almıştır. Deneysel Ekonomi, Oyun ve Enformasyon gibi dersler veren Giritligil, 2008’den beri bulunduğuda BİLGİ’de Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuvarı olan BELİS’in de direktörlüğünü yapıyor

Bir cevap yazın