Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen


Neoliberal politikaların 1970’lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı derecelerde etkilerini hissetmiştir. Neoliberalizmin etkisiyle yükselen popülist sağ akımı, çoğu ülkede siyasal tercihlerin kazananı olmuş, fakat krizi aşabilecek politikalar üretilememiştir. Bu bağlamda dünyada hem ekonomik krizin hem de demokrasi krizinin süregeldiği söylenebilir. Demokratik koşulların sağlanmadığı, hukukun üstünlüğünün göz ardı edildiği, rekabetin yalnızca sözde gerçekleştiği ülkelerde büyüme oranları düşmekte, gelir adaletsizliği ve işsizlik artmaktadır. Bu sorunlarla birlikte derinleşen küresel kriz, birçok ülkede vatandaşların seslerini yükseltmesine neden olmuştur. Türkiye de bu krizlerin etkilerinin hissedildiği ülkeler arasında yerini almıştır. Demokrasi ve ekonomi krizinin iyi anlaşılması, geleceğe yönelik kararların daha uygun alınması ve daha etkin politikaların tercih edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sayımızda “Ekonomi – Demokrasi Tartışması” başlığı altında bu sorunları ele aldık. Değerli akademisyenler ve yazarlarımıza demokrasi ve ekonomiyi küresel çapta ve Türkiye özelinde değerlendirebilecekleri iki soru yönelttik. İlhan Tekeli, Sübidey Togan, Mahfi Eğilmez, Aykut Lenger ve Süleyman Değirmen’e yanıtları için teşekkür ediyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 79 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir doğumlu, şehir ve bölge plancı ve sosyal bilimcidir. 1964 yılından beri planlama kuramı, göç coğrafyası, makro coğrafya, Türkiye’deki yerel yönetim tarihi ve ideolojisi, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve toplumsal sonuçları, Türkiye’nin modernleşme tarihi, Cumhuriyetin ekonomik politikaları, Türkiye’de siyasal davranışlar, STK’lar, demokrasi vb. konularda yayınlanmış 111 kitabı ve çok sayıda bilimsel yazısı vardır. Çok sayıdaki ödülleri arasında TÜBİTAK Hizmet, Sakıp Sabancı ve Vehbi Koç Ödülleri sahibidir.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümünde yüksek lisans öğrencisi ve 1991-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevliliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında YÖK burslusu olarak ABD’de yüksek lisans (Texas A and M-Commerce) ve doktora eğitimlerini (George Mason Üniversitesi-Virginia) tamamlayarak 2003 yılında Mersin Üniversitesinde göreve başladı. 2004 Nisan ayında iktisat alanında Yard. Doç. ve 2006 Kasım ayında Makroiktisat alanında Doçentlik ünvanlarını aldı. 2012 Aralık ayında Makroiktisat alanında Profesörlük ünvanını aldı. ABD’de ve Avrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerinde kısa ve uzun dönemli dersler verdi. Alanı ile ilgili kitapları ve uluslararası dergilerde yayınları olup çok sayıda uluslararası derginin yayın kurullarında bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Australian Journal of Business of Management Research Dergsinin editörlüğünü yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü Şubat 2015’den Temmuz 2019'a kadar yürütüp, SBE Dergisinin kurucu editörüdür. Mart 2019'den beri İİBF Dekanlık görevini yürütmektedir. Türkiye Ekonomi Kurumu üyeliği bulunmaktadır.

Aykut Lenger, 29 Ekim 1969 yılında İzmir'de doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden Lisans, 1998 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1995 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak katıldı. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde Doktora çalışmalarına başlayan Lenger, Türkiye Bilimler Akademisi Bursuyla, 2003 yılında bir yıl süreyle İtalya'nın Pisa kentinde bulunan Scuola Superiore Sant'Anna adlı üniversitenin Labrotorio di Economia é Management bölümünde konuk araştırmacı olarak bulundu. 2004 yılında Doktora derecesini aldı ve 2005 yılında Ege Üniversitesi İktisat Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent olan Lenger, halen Ege Üniversitesi İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma yönelimi teknolojik gelişme ve yenilik ekonomisi, sanayi dinamikleri, verimlilik ve etkinlik analizi, ulusal ve bölgesel kalkınma olan Lenger'in uluslararası düzeydeki kongre ve toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi savunarak aldı. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu. Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe ve NTV televizyonlarında ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi, Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçildi.

Sübidey Togan is Professor of Economics and the Director of the Centre for International Economics at Bilkent University. He has received his Ph.D. in Economics from the Johns Hopkins University in Baltimore.

Bir cevap yazın