Keynes’in “Umudu” – Mehmet Fatih Cin


 Post-Keynezyen İktisadın iki önemli temsilcisi olan Philip Arestis ve Malcolm Sawyer’ın editörlüğünü yaptığı hacimli kitabın başlığı, A Biographical Dictionary of DISSENTING ECONOMIST adını taşımaktadır (1). İlk baskısı 1992 yılında yapılan kitabın, ikinci baskısı 2000 yılında yapılmış ve 100 muhalif iktisatçının biyografisine yer verilmiştir. İki şey dikkatimi çekti: birincisi Karl Polanyi’den Hyman Minsky’ye, Joan Robinson’dan Ernest Mandel’e çok sayıda iktisatçıya yer verilen kitapta, Karl Marx’a yer verilmemiş. İkincisi John Maynard Keynes muhalif iktisatçılar kategorisinde yerini almış. Marxsist görüşü benimseyen muhalif iktisatçıların da yer aldığı sınıflandırmada Marx’a neden yer verilmediği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülebilir. Ancak konumuz bu olmadığından ben daha çok ikinci tespit üzerinde duracağım. Diğer bir deyişle, Keynes neden muhalif iktisatçılar sınıflandırmasına sokulmuş olabilir? Bu soruya kestirme bir yanıt yazının başlığında bulunabilir: Keynes’in Umudu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 125
Sayfa Aralığı: 82-85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Bir cevap yazın