Sacit Hadi Akdede

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Şair Ve Patron – Sacit Hadi Akdede

Sanatçıların çalışma koşullarını ve gelirlerini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmamaktadır. Tarihin farklı dönemlerinde sanatçıların...

Muhafazakârın Sanat Manifestosunun Politik Ekonomi Açısından Değerlendirilmesi – Sacit Hadi Akdede

İskender Pala, 10 Nisan 2012 tarihinde Zaman gazetesinde “Muhafazakârın Sanat Manifestosu” başlıklı bir yazı...

Türkiye Sanat Kurumu Ve Tiyatro Desteği Yapısı – Sacit Hadi Akdede

Şimdilik rafa kaldırılan Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) yasa tasarısı, muhtemelen önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası...

Çocuk Gelinler – Sacit Hadi Akdede

Türkiye'de çocuk yaşta evlendirilen kızların sayısının oldukça yüksek olduğu sık sık vurgulanır ve buna...

7 Haziran Seçimleri Ve İl Bazında Mhp Ve Hdp Oylarının Karşılaştırmalı Analizi – Sacit Hadi Akdede

Bu yazıda 7 Haziran seçim sonuçlarını kullanarak il bazında MHP ve HDP oy oranlarının...

1 Kasım Seçimleri Ve İl Bazında Mhp Ve Hdp Oylarının Karşılaştırılmalı Analizi – Sacit Hadi Akdede

Geçen ayki yazıda 7 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin karşılaştırılmalı bir analiz yapmıştık. Bu yazıda...

Antik Yunanlılar Bedava Mı Oyun İzlediler? Günümüz Belediyeleri İçin Bazı Çıkarımlar (I) – Sacit Hadi Akdede

Bu kısa yazı için, William Baumol'un 1971 yılında Quarterly Journal of Economics (Vol.85, No.3,...

Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür ve Sanat – Sacit Hadi Akdede (İTD 38)

Türkiye’de kalkınma planları uzun zamandır önemini kaybetmiş durumdadır. Kalkınma planlarında vurgulanan hedeflere ne kadar...

Laik Burjuvalar, Dindar Burjuvalar ve Sanatın Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede (İTD 23)

Bazı sanatçıların, çeşitli basın organlarında,  Türk burjuvazisinin sanatı desteklemediğine ilişkin yakınmalarının haberleri yer aldı....