Bakım Emeğinin Görünmeyen Yüzü: Zihinsel Yük – Gülçin Con Wright, Aylin Çakıroğlu Çevik


Karşılıksız bakım emeğinin fiziksel boyutu kadar duygusal ve zihinsel boyutlarının da kadının omuzlarına yüklendiği düşünülürse, bu konunun tüm boyutlarıyla ele alınması, mor ekonomi anlayışının arkasında yatan feminist yaklaşım için önem arz eder.

Bakım emeği, her toplumun yeniden üretim ve üretim mekanizmalarının sürdürülebilirliği için elzemdir ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli rol oynar. Türkiye’de çocuklara, hastalara, engellilere ve yaşlılara sunulan bakım emeği, refah devleti anlayışıyla kurumsal ve ücretli olarak karşılanmak yerine, aile üyelerinin omuzlarına karşılıksız olarak yüklenmektedir. Bu durum, Türkiye’nin “aileci” sosyal politika anlayışından kaynaklanmakta ve aile içinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini arttırmaktadır. Bakım emeğinin karşılıksız emek olarak ailenin kadın üyeleri tarafından karşılanması, kadının zaman yoksulluğuna sebebiyet vermekte (Ekiz Gökmen, 2017), dolayısıyla kadının istihdama katılmasının önündeki temel engellerden birini oluşturmakta (Ekiz Gökmen, 2022) ve iş piyasasında yer alan kadınların erkeklerden daha az kazanmasına yol açmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da hem aile hem de toplum içinde kadın-erkek arasında dengesiz güç ilişkileri yaratmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 80-89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın