Bireyler Arası Güven, Kurumlara Güven ve Ekonomik Performans – Ecem Coşar Canlıer, Devrim Dumludağ


Bir ülkede kişilerin birbirlerine duyduğu güvenin yüksek olması ekonomik faaliyetler için oldukça önemlidir. Bireylerin birbirlerine olan güvenleri yüksek olduğunda işlem maliyetleri azalır ve kurumlar daha etkin çalışarak ekonomik performansa katkı sunar.

Giriş

Ülkeler arası gelişmişlik farkları her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Dünyada ülkelerin ekonomik performanslarının neden farklılık gösterdiği hakkında çok farklı çalışmalar mevcuttur. Büyüme literatüründe, birinci kuşak büyüme teorisyenlerinden R. F. Harrod (1939), E. D. Domar (1946), Solow (1956), Swan (1956), Cass (1965) ve Koopmans (1965) çalışmalarında ülkeler arası gelir farklılıklarının, tasarruf ile yatırım oranlarının ve faktör donanımlarının farklı olmasına ve sermayenin azalan marjinal verimliliğine dayandığını ifade etmişlerdir. İlerleyen yıllarda Romer (1986) AR-GE faaliyetlerinin, Lucas (1988) beşerî sermayenin ve Barro (1990) kamu harcamalarının önemini vurgulayarak, büyüme modellerini geliştirmişlerdir. Ancak tasarruf oranlarının, fiziki, beşerî ve sosyal sermayenin ve teknolojinin iktisadi büyümeye etkisini inceleyen bu çalışmaların ülkeler arası gelişmişlik farklarını tam olarak açıklayabilme gücüne sahip olduklarını söylemek güçtür.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 144
Sayfa Aralığı: 74-85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın