Değer Zinciri ve Sürekli Değişim – Çelik Kurtoğlu


Küreselleşme taşımacılık maliyeti, haberleşme ve ticaret politikası alanlarındaki iyileşmelerle açıklanır. Bunlar pazardaki aksaklıklardır ve şirketler için maliyet unsurudur. Oysa, üretim paradigması bilgisayar teknolojisinin getirdiği süreçlerle evrilmektedir. Başarılı şirket stratejisi bu süreçlerin doğru yönetilmesiyle oluşur.

Kavramsal Olarak Küreselleşme

Üretim, yani değerin yaratılması süreci geçen yüzyılın başından beri nasıl evrildi, üretimin yapıldığı organizasyon nasıl yeniden şekillendi, bu gelişme uluslararası ticarete nasıl yansıdı, ulusal ekonomiler bundan nasıl etkilendi, bu değişim nasıl bir etkileşmeyle birlikte oluştu?

17. yüzyıldan beri başvurulan karşılaştırmalı üstünlükler kavramının bu değişimi açıklaması, yatırım kararlarında yol gösterici olması mümkün müdür? Yoksa sürecin dinamikleri nasıl incelenmelidir? Devletler, ulusal hükümetler bu süreçte ne kadar etkilidir? Üretimin, ticaretin organize edildiği, istihdamın yaratıldığı yapıların, şirketlerin, bu süreçteki rolü, önemi nedir ve girişim, üretim, istihdam, tedarik süreçleri hangi etkenler altında oluşmaktadır?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 133
Sayfa Aralığı: 105-112