Doğanın Bir Oyunu Olarak COVID-19 – İlhan Tekeli


Günümüzde tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de bir COVID-19 bunalımı yaşıyoruz. Bununla başa çıkabilmek için alınan kararlar yaşamımızı etkiliyor, değiştiriyor. Bu konuda yapılanların yeterliliklerinin değerlendirilebilmesi için tehdidin niteliği ve yaratabildiği olumsuzlukların niteliklerinin iyi tanınması gerekir. Galiba belirlenmesi gereken ilk nitelik COVID-19’un insanlığa karşı yarattığı olumsuzluğun, Augustinian bir şeytanın mı yoksa Manichean bir şeytanın işi mi olduğudur. Sibernetiğin kurucusu Norbert Wiener dünyadaki kötülükleri bu iki gruba ayırıyor. COVID-19 Augistinian bir şeytanın işidir. Doğa kendi oyununu oynarken ortaya konulan olumsuz bir durum söz konusudur. İnsana karşı olmak için, bir hedef gözetilmemiştir ve ortaya çıkan bir olumsuzluk yoktur. Eğer karşımızdaki şeytan Manichean olsaydı ve oyunu bilinçli olarak insana karşı oynasaydı, alınan önlemler çok farklı olacaktı. Eğer COVID-19, zaman zaman söylenildiği gibi insan tarafından laboratuvarda geliştirilmiş virüsün yarattığı bir hastalık olsaydı karşımızdaki şeytanı Manichean olarak düşünmek gerekecek ve oynamak durumunda olduğumuz oyunun da niteliği değişecekti.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 120
Sayfa Aralığı: 114 - 123

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir doğumlu, şehir ve bölge plancı ve sosyal bilimcidir. 1964 yılından beri planlama kuramı, göç coğrafyası, makro coğrafya, Türkiye’deki yerel yönetim tarihi ve ideolojisi, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve toplumsal sonuçları, Türkiye’nin modernleşme tarihi, Cumhuriyetin ekonomik politikaları, Türkiye’de siyasal davranışlar, STK’lar, demokrasi vb. konularda yayınlanmış 111 kitabı ve çok sayıda bilimsel yazısı vardır. Çok sayıdaki ödülleri arasında TÜBİTAK Hizmet, Sakıp Sabancı ve Vehbi Koç Ödülleri sahibidir.

Bir cevap yazın