Ekonomik Kırılganlık ve Entropi – Süleyman Değirmen, Seyit Ali Miçooğulları, Halil Küçükbiltekin


Newton fiziğine dayanan Ortodoks iktisat politikalarının sık sık yaşanan ekonomik krizler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar ve gelir dağılımındaki dengesizlikler gibi birçok ekonomik sorunları açıklamakta yetersiz kalması ve kuantum fiziğinin farklı bakış açılarının modern dünya anlayışına yön vermesi, iktisat biliminde yeni politikaların gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

Giriş

2007-2008 Küresel Finansal Kriz öncesi ve sonrası göstermiştir ki yaşanan krizler ekonomide mevcut bir kırılganlıktan kaynaklanmakta; krizle bu kırılganlıklar daha da derinleşmekte ve sistemin yapısına bağlı olarak başka kırılganlıkları ortaya çıkarabilmektedir. 2019 Aralık’ında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve hâlâ etkisini devam ettirmekte olan pandemi kriziyle yine kırılganlıkların şiddeti artmış ve yeni kırılganlıklar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin devletleri/hükümetleri para ve/veya maliye politikalarıyla ekonomide oluşan ve oluşması beklenen kırılganlıklara karşı (benzer) politikalarla mücadele etmişlerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 141
Sayfa Aralığı: 50-57

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümünde yüksek lisans öğrencisi ve 1991-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevliliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında YÖK burslusu olarak ABD’de yüksek lisans (Texas A and M-Commerce) ve doktora eğitimlerini (George Mason Üniversitesi-Virginia) tamamlayarak 2003 yılında Mersin Üniversitesinde göreve başladı. 2004 Nisan ayında iktisat alanında Yard. Doç. ve 2006 Kasım ayında Makroiktisat alanında Doçentlik ünvanlarını aldı. 2012 Aralık ayında Makroiktisat alanında Profesörlük ünvanını aldı. ABD’de ve Avrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerinde kısa ve uzun dönemli dersler verdi. Alanı ile ilgili kitapları ve uluslararası dergilerde yayınları olup çok sayıda uluslararası derginin yayın kurullarında bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Australian Journal of Business of Management Research Dergsinin editörlüğünü yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü Şubat 2015’den Temmuz 2019'a kadar yürütüp, SBE Dergisinin kurucu editörüdür. Mart 2019'den beri İİBF Dekanlık görevini yürütmektedir. Türkiye Ekonomi Kurumu üyeliği bulunmaktadır.

Bir cevap yazın