Süleyman Değirmen

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümünde yüksek lisans öğrencisi ve 1991-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevliliği görevlerinde bulundu. 1993 yılında YÖK burslusu olarak ABD’de yüksek lisans (Texas A and M-Commerce) ve doktora eğitimlerini (George Mason Üniversitesi-Virginia) tamamlayarak 2003 yılında Mersin Üniversitesinde göreve başladı. 2004 Nisan ayında iktisat alanında Yard. Doç. ve 2006 Kasım ayında Makroiktisat alanında Doçentlik ünvanlarını aldı. 2012 Aralık ayında Makroiktisat alanında Profesörlük ünvanını aldı. ABD’de ve Avrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerinde kısa ve uzun dönemli dersler verdi. Alanı ile ilgili kitapları ve uluslararası dergilerde yayınları olup çok sayıda uluslararası derginin yayın kurullarında bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Australian Journal of Business of Management Research Dergsinin editörlüğünü yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü Şubat 2015’den Temmuz 2019'a kadar yürütüp, SBE Dergisinin kurucu editörüdür. Mart 2019'den beri İİBF Dekanlık görevini yürütmektedir. Türkiye Ekonomi Kurumu üyeliği bulunmaktadır.

Nominal Katılıkların Reel Ekonomiye Etkileri: KKMH ile 24 Ocak 1980 Kararları – Süleyman Değirmen

DÇMH uygulamasının en sonunda TL’nin büyük ölçüde devalüasyonu ve 24 Ocak 1980 kararları gelmiştir. Beklentimiz ve ümidimiz, KKMH’nın benzer bir şekilde sonuçlanmaması ve TCMB’nın enflasyonu, döviz kuru ve faiz oranlarında uygun ayarlamalarla, kontrol etmesidir. Enflasyon oranının giderek artması,...

Ekonomik Kırılganlık ve Entropi – Süleyman Değirmen, Seyit Ali Miçooğulları, Halil Küçükbiltekin

Newton fiziğine dayanan Ortodoks iktisat politikalarının sık sık yaşanan ekonomik krizler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki...

COVID-19 Sonrası Para Politikası Faiz Oranı Tahmini: Python ile Veri Güdümlü LSTM Modeli – Ömür Saltık, Süleyman Değirmen, Rıdvan Söyü

Giriş  1990’lı yılların başında dünya genelinde başlayan enflasyon hedeflemesi (ya da fiyat istikrarı) politika...

Merkez Bankaları Ve Bankaların Davranışları 2007-8 Kriz Sonrası Farklılaştı (Mı?) – Süleyman Değirmen

2007-8 Küresel Finansal Kriz, finansal piyasaların ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir....

Ekonomi – Demokrasi Tartışması – İlhan Tekeli, Sübidey Togan,Mahfi Eğilmez,Aykut Lenger,Süleyman Değirmen

Neoliberal politikaların 1970'lerde küresel bağlamda yaygınlaşmasıyla ardı ardına meydana gelen küresel krizler, ülkelerde farklı...