Enflasyon, Dış Borç ve Hukuk Reformu – Sübidey Togan, Selçuk Caner


Enflasyon sorununu çözebilmek için ülke, politika faizini arttırarak para arzını kısmalı; daraltıcı para politikasını uzun süre sabırla uygulamalı; siyasi ve iktisadi rejimi liberalleştirmeli; iyi yönetişimin temel ilkelerine uymalı ve ülkede güven tesisi edebilmelidir.

Bazı çevrelerde, Türkiye’nin en önemli makro ekonomik sorununun enflasyon olduğu sanısı var. Halbuki Türkiye’nin en az enflasyon kadar ciddi bir sorunu daha var. Sorun dış borcun sürdürülebilirliği. Bunu sağlamak, dış borcu olan bir ülke için tercih meselesi değil, tamamen zorunluluktur. Söz konusu koşulu sağlamayan, özellikle gelişmekte olan ülkeler eninde sonunda yurt dışı finans piyasalarına erişimi kaybederler. Ülkeye sermaye giriinin durmasıyla birlikte ithalat hızla azalır; lke parası aniden deer kaybederken reel sektr kuruluları devalasyonun bilano etkisi nedeniyle taahhtlerini yerine getirmekte zorlanır; bu irketlere borvermiolan bankalar banka kriziyle karılaabilir; mevduatlarını çekmek isteyen mudiler bankalara hcum eder ve lkede gayri safi yurt ii hasıla (GSYH) azalırken isizlik de hızla artar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 135
Sayfa Aralığı: 60-68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sübidey Togan is Professor of Economics and the Director of the Centre for International Economics at Bilkent University. He has received his Ph.D. in Economics from the Johns Hopkins University in Baltimore.

Bir cevap yazın