Finansal Okuryazarlık Üzerine Notlar – Devrim Dumludağ


İyi bir finansal okuryazarlığın daha iyi bir bütçe yönetimi sağladığı, gereksiz borçlanmayı, gereksiz harcamaları azalttığı, önemli bir kesim için tasarruf imkanını arttırdığı ve bu tasarrufların daha etkili şekilde değerlendirilmesine katkı verdiği çok açık.

Giriş

İçinde bulunduğumuz dönemde “finansal okuryazarlık” kavramı oldukça popüler hale gelmiş durumda. Finansal okuryazarlığın ilköğretimden itibaren okul müfredatına girmesinin sıkça tartışıldığı bir ortamda, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından bu alanda verilen ücretsiz eğitimlerin sayısı giderek artıyor. Bu yazıda finansal okuryazarlığın öneminin artmasına, ülkelerin karşılaştırmalı finansal okuryazarlık performansına, finansal okuryazarlıkla ilgili akademik çalışmaların temel bulgularına ve finansal okuryazarlık eğitimi üzerine yapılan tartışmalara değineceğiz.

 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 136
Sayfa Aralığı: 106-112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın