Gelir, Harcama, Tasarruf ve Mutluluk İlişkisi: Türkiye Örneği – Devrim Dumludağ


Bir birey, bir mal demetini diğer bireylerin demetleriyle veya daha önce kendi tükettiği demetlerle karşılaştırarak değerlendirir ve böylece kişinin tercihleri, mutlak seviyelerin yanı sıra referans düzeyine göre oluşan değişikliklerden de etkilenerek belirlenmiş olur.

Giriş

On dokuzuncu yüzyılda pek çok İngiliz iktisatçısı iktisadın mutlulukla ilgili olduğunu düşünüyordu. Mutluluğunun ölçülebilir ve en önemlisi insanlar arasında karşılaştırılabilir olduğuna inanılıyordu (Layard, 2005: 175). İlerleyen dönemlerde ise iktisatçılar insanların ne kadar mutlu olduklarından çok, alım güçleriyle ilgilenmeyi tercih ederek, kişi başı yüksek çıktı oranlarının daha fazla refaha ve artan mutluluğa neden olduğunu kabul etmişlerdir. Bu durumda bireylerin iyi oluş halini gösteren nesnel ölçütlere (GSMH gibi) referans verilmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 134
Sayfa Aralığı: 67-73

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın