Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren


Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez. Üzüntü ya da neşe yok, öfke ya da hassasiyet yok, nefret ya da sevgi yok. Empati yoktur. Aydınlanmış düşüncenin bir uydurmasıdır!

Giriş

İktisada giriş ve mikro iktisat ders kitaplarında kurgu, iktisadi insan üzerinedir. Bu insanın gerçekliliği sorgulanmadan, aksiyom olarak alınır ve tutarlı bir model oluşturularak çıkarsamalarda bulunulur. Bu model çoğu zaman neredeyse sadece matematik diliyle ifade edilir.

İktisadi insan -Homo economicus- kavramının ortaya çıkış tarihi ve insanın diğer karar verme modellerinin ele alınacağı bu çalışmada gerçek insan, insanın bütün karar verme modellerindeki insanın bileşimidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 141
Sayfa Aralığı: 103-112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın