İnşaat Ekonomisi Yükselirken, Sanayileşmeye Ne Oldu? – Bayram Ali Eşiyok


İnşaata dayalı bir birikim modeliyle ülkenin üretim kapasitesi ve teknoloji yeteneğini artırmak mümkün değildir ve dünyada bunu başarabilmiş tek bir ülke deneyimi bulunmamaktadır.

Otoyollar, duble yollar, tüneller, büyük havaalanları, kentleri bir ahtapot gibi kuşatan beton ormanları iki binli yıllarda çıplak gözle de izlenebilecek inşaata ve gayrimenkule dayalı gelişmenin örüntüleri. 1980’li yıllarda başlayan ve iki binli yıllarda giderek kristalize olan imalat gibi ticarete konu olan sektörlerin ekonomide sürükleyici niteliğini kaybetmesi sonucunda Türkiye erken sanayisizleşme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Ekonomi düşük ve orta teknoloji yoğunluklu sektörlere kitlenerek yüksek teknoloji üretiminde ve yapısal dönüşümde başarısız oldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 134
Sayfa Aralığı: 74-88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın