İşsizlik ve Mutluluğun Türkiye’deki İlişkisi – Melodi Buket Kanlıoğlu, Devrim Dumludağ


İşsizliğin sadece maddi maliyetleri değil, manevi maliyetleri de bulunmaktadır. İşsiz olmak bireyin ekonomik durumunu olumsuz etkilediği kadar bireyin yaşam kalitesini ve mutluluğunu da olumsuz etkilemektedir.

Giriş

Dünyada giderek artan küreselleşme ve otomasyonla birlikte, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin ortaklaşa mücadele vermek durumunda kaldığı en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Gelişen teknolojiyle beraber ülkelerin sermaye yapısında birtakım değişiklikler meydana gelmiş, bunun yanında zaman içerisindeki nüfus artışlarına bağlı olarak iş gücündeki artış da istihdam yaratma konusunda birtakım sorunlar oluşturmuştur. Yaşanan gelişmeler kadar krizler de dünyadaki işsizliği arttıran etmenlerden biridir. Örneğin Dünya Bankası (World Bank) verilerine göre 2008 yılında yaşanan küresel kriz neticesinde işsizlik oranı dünyada %5,35 iken krizin etkilerinin görüldüğü yıl olarak ifade edilebilen 2009 yılında ise işsizlik oranı %6’ya yükselmiştir. Yine krizin olduğu yıl Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı %7,20 iken 2009 yılında %9,11’e yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2008 yılında %5,8 olan işsizlik oranı 2009 yılında %9,28’e yükselirken, 2019 yılında %3,70 olan oran 2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle %8,90’a yükselmesi beklenmektedir (IMF 2020).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 128
Sayfa Aralığı: 4-11