Kalkınmada Yetişmek: “Merdiveni İtmek” versus Bağımsız Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok


Kore ile Türkiye arasındaki kişi başına gelir başta olmak üzere diğer tüm kalkınma göstergelerinin Kore’nin lehine gelişmesinde, Türkiye’nin aksine Kore’nin 1980’li yıllarla birlikte neoliberal yeniden yapılanma politikalarına teslim olmaması ve Asya krizine kadar kalkınmacı devletin öncülüğünde sürdürdüğü görece bağımsız sanayileşme politikalarının etkili olduğunu ileri sürüyoruz.

Son iki yüzyılda gelişmiş, merkez ülkeler ile çevre ülkeler arasındaki bilim ve teknoloji açıkları daha da büyüdü. Birçok Avrupa ülkesi bu açığı savaş sonrası yirminci yüzyılda kapatırken, 1960’lı yıllardan itibaren az sayıdaki çevre ülkesi de giderek merkez ülkelere yakınsadı. Birinci kuşak Asya Kaplanları’na bu kez neoliberal küreselleşme politikalarına meydan okuyarak bilim ve teknolojide sıçrama gerçekleştiren Çin katıldı. Çin, devletçi planlama ve müdahaleci iktisat politikaları sonucunda uluslararası iş bölümünün öngördüğü sektörlerin dışına çıkarak, birçok açıdan gelişmiş ülkeleri yakaladı, bazı alanlarda da geçti.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 142
Sayfa Aralığı: 46-58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın