Kalkınmanın Politik Ekonomisi Üzerine – Vahap Samanlı


Türkiye konumundaki bir ülkenin kalkınmasının lokomotifinin teknolojik gelişme ve sanayileşme olması gerektiğini yadsıyamayız.

Giriş

Kalkınma sadece ekonomik değil, sosyokültürel hususları da içeren bir süreçtir. Yaşayan en büyük iktisatçı Amartya Sen kalkınmayı beşeri özgürlük olarak ele alır. Özgürlüğün ve refahın temelini ise insanın değer verdiği şeylere ulaşabilme kabiliyetinin varlığı oluşturur. Kalkınma da bu kabiliyeti kısıtlayan fakirlik, sosyal ve hukuki mahrumiyetler, kamu hizmetlerindeki eksiklikler gibi engellerin kaldırılması demektir. Özetle, halkların kalkınması, hayatla ilgili özgür seçimlerin yapılabilmesi için gerekli yeteneğe ulaşılmasında ön şart olan sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik gibi temel imkanların herkese eşit olarak sağlanmasıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 151
Sayfa Aralığı: 92-97

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın