Katip McCloskey ve Şürekası – Erdem Seçilmiş


Yazında söylemsel iktisadın öncü ismi olarak anılan Deirdre N. McCloskey pek çok bilim insanı tarafından postmodern bir Don Quijote olarak betimlenir. McCloskey’in şahsında cisimleşen retorik odaklı yaklaşımın yerleşik okula yön veren modern kanonu törpüleyeceği ve böylece iktisat metodolojisini/repertuvarını güncelleyeceği varsayılır. Bu makalenin temel savı, anılan söylemsel yaklaşımın ve onunla ilişikli kimi yönelimlerin kendilerinden beklenilen ölçüde tenkidi olmadıklarını; hatta yer yer ortodoks iktisatla uyarlık gösterdiklerini işaret etmektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 122
Sayfa Aralığı: 63 - 69

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü öğretim üyesi olan Erdem Seçilmiş kamu ekonomisi ve maliye politikası alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında deneysel/davranışsal iktisat ve disiplinler arası yaklaşımlar yer almaktadır. Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanan araştırmacının Freudyen İktisat ve Postmodern Ekonomi adlı iki kitabı mevcuttur. Boğaziçi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erdem Seçilmiş yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı’ndan almıştır. University of California, Santa Cruz İktisat Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Bir cevap yazın