Küresel Finansla Bütünleşmenin Getirisi ve Götürüsü – Yılmaz Akyüz


2000’li yıllarda “yükselen ekonomiler” (YEK) olarak bilinen ülkelerin küresel finansal sistemle bütünleşmesinin derinleştiği ve önemli ölçüde nitelik değiştirdiği gözlenmektedir. Bu ülkelerin dış varlık ve yükümlülükleri bir yandan hızla büyürken diğer yandan da kayda değer yapısal değişimler geçirmiştir. Bunda iki etken temel rol oynamıştır. Birincisi, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin politikalarının yarattığı son derece elverişli küresel finansal koşullar. İkincisi, arka arkaya gelen krizlere rağmen YEK’lerde sermaye hareketlerinin hemen hemen tümüyle serbest bırakılması, iç piyasalar yabancılara açılırken yerleşiklere uluslararası piyasalara erişimde geniş bir özgürlük tanınması.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 120
Sayfa Aralığı: 19-29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Türk iktisatçı (Ankara 1943). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1965); doktora tezini İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde hazırladı (1971). 1972-83 arasında SBF’de Yılmaz Akyüzöğretim üyeliği yaptı, 1984’te BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) çalışmaya başladı. Yılmaz Akyüz Eserleri Money and inflation in Turkey, 1950-1968 (Türkiye’de Para ve Enflasyon, 1950-1968) (1973); Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu (1980); Türkiye’de Mali Yapı ve İlişkiler (1984); Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler (1984).

Bir cevap yazın