Politik İktisatçı Kimliğiyle Keynes ve Barışın Ekonomik Sonuçları – Ömer Faruk Çolak


 John Maynard Keynes (1883- 1946) iktisat yazınının en önde gelen kişileri arasındadır. 1936 yılında yazmış olduğu The General Theory of Employment, Interest and Money (Kısaca Genel Teori) adlı kitabı K. Marks’ın Kapital’iyle birlikte üzerine en çok kitap, makale kaleme alınan yapıttır. 

Keynes’i bu kadar önemli kılan olgu elbette klasik iktisadı ters yüz etmesidir, üstelik bunu kapitalizmin dinamiklerine karşı çıkarak yapmıştır. Bu katkısından dolayı son dönemlerde Keynes’in sosyalist olup olmadığı tartışması yeniden alevlenmiştir (Fuller, 2019). Bu konuda yeni yapılan yorumlarda Keynes’in, Marksist Olmayan Sosyalist (liberal sosyalist) olduğu yönünde görüşler ağır basmaktadır. Bu kabule dayanak olabilecek kaynaklar da bulunmaktadır. Örneğin Keynes 1939’da İngiltere’nin saygın haber dergisi New Statesman’e (Dergi hala bu kimliğini koruyor) şöyle diyordu: “Sorun, 19. yüzyılın laissez-faire’ciliğinden liberal sosyalizm dönemine geçmeye hazır olup olmadığımızdır. Liberal sosyalizmle, bireyi -seçme özgürlüğünü, inancını, düşünce yapısını ve ifade biçimini, işletmesini ve mülkünü-koruyarak ve ona saygı duyarak toplumsal ve ekonomik adaleti sağlamak üzere, ortak amaçlar doğrultusuyla örgütlü bir topluluk gibi hareket edebileceğimiz bir sistemi kastediyorum” (Moggridge, 1985:43). Bu saptamadan yola çıkarak Keynes için Sosyalist kimlik vermekte zorlanılıyor olunsa da O’nun en azından “kapitalizmin terbiye edicisi” olduğunu söyleyebiliriz. 

AÇIK ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 125
Sayfa Aralığı: 32-35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın