Sanatın Politik Ekonomisi-II: Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede


Seyirciler dizilere mahkûm edilmekte, ancak dizilerde çok meşhur olmuş oyuncuların oynadığı çok az sayıda oyuncu gerektiren oyunlar seyirci çekmektedir.

Giriş

Bu konudaki bir önceki yazıda (İktisat ve Toplum Dergisi, sayı 139), genel olarak sanat alanının politik ekonomi açısından nasıl incelenebileceğine ilişkin, çok ayrıntıya girmeyen bir başlangıç yapmış; o yazıda politik ekonomi alanının önemli bir konusu olan gelir dağılımı meselesini, sanat alanını aklımızda tutarak incelemiştik. Çeşitli üretim faktörlerinin (emek, sermaye) hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde üretimden aldıkları payları karşılaştırmak, bu alanda hem bilgi birikimimizi arttırmak hem de iktisadi hayatı etkileme gücüne sahip olan toplumsal karar alıcılara bir fikir vermek bakımından önemlidir. Bu yazıda oyunculuk mesleğinin ya da sanatının politik ekonomisine ilişkin bazı noktaları ele alacağız. Oyuncuların oyunculuk mesleğini icra ettikleri üretim alanlarında, bu üretimden dolayı yaratılan toplam gelirden ne kadar pay aldıkları konusu hem oyuncuların kendi aralarındaki gelir dağılımı hem de sermaye sahibinin elde ettiği gelir bakımından oldukça önemli araştırma alanları yaratır. Bu yazıda bu tartışma alanlarının birkaçına ilişkin daha yakından bakacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 142
Sayfa Aralığı: 31-38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın