Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) – Sinan Sönmez


İhracata dayalı büyüme kavramsal olarak ekonominin dış piyasalar ekseninde yeniden yapılanmasını kapsamaktadır. Yeniden yapılanma ekonomik, finansal, teknolojik, sosyal ve kurumsal boyutludur. Dolayısıyla dış sermaye devreleri ile bağlantı çerçevesinde küresel sosyalleşme tarzının, kısacası birikim rejiminin ve regülasyonun tüm toplum üzerindeki etkilerinin kapsamlı olarak mercek altına alınması gereklidir. Ancak bu makale sermaye birikimi ile ihracata yönelik sanayileşme üzerinde odaklanmaktadır. Bunun birinci nedeni, ihracata dayalı büyüme stratejisi ve süreçlerinin arka planında, tek etken olmasa da ihracata yönelik sanayileşmenin bulunmasıdır. Şöyle ki, büyük ölçüde ihracattan kaynaklanan talep artışı, imalat sanayisine yönelik yatırımların artmasında belirleyici etkenlerin başında gelmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 32 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın