Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası Ve Mali Kural – Sinan Sönmez

Türkiye'de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) – Sinan Sönmez

İhracata dayalı büyüme kavramsal olarak ekonominin dış piyasalar ekseninde yeniden yapılanmasını kapsamaktadır. Yeniden yapılanma...

Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (Iı) – Sinan Sönmez

Güney Kore'de ülke için “modern” ancak gelişmiş ülkeler için “eskimiş” teknolojinin üretim sürecinde kullanılması...

2023’E Doğru: Kamu Mülkiyeti Ve Kamu Hizmet Alanı – Sinan Sönmez

Yazı başlığındaki kamu mülkiyeti kavramı sanayi, tarım, ticaret ve hizmetler sektöründe kamunun yüzde elliden...

Kırılgan Büyüme, Bütçeler ve Bütçe Politikası – Sinan Sönmez (İTD 28)

Türkiye’de büyüme 2008’de durma noktasına gelirken, ekonomi 2009’da ağır bir şok yaşayarak küçüldü, 2010-2011...

Küresel Finansal Kriz Ortamında Maliye Politikası ve Mali Kural – Sinan Sönmez (İDT 7)

Türkiye’de bir yıl öncesine dönülürse mali kuralın maliye bakanı ve maliye bürokrasisi tarafından sürekli...