Sermaye Birikimi Rejimi Ve İhracata Yönelik Sanayileşme (Iı) – Sinan Sönmez


Güney Kore’de ülke için “modern” ancak gelişmiş ülkeler için “eskimiş” teknolojinin üretim sürecinde kullanılması 1960’lı yıllarda olanaklı olmuştur. Ancak bu tür teknoloji dış yardım ve borçlanma sayesinde merkez ülkelerde eskimiş olan sanayilerin anahtar teslim fabrikalar biçiminde Güney Kore’ye aktarılmasıyla sanayide uygulamaya konulmuştur. 1970’lerde Güney Kore aşınmakta olan teknolojiyi patent anlaşmaları ile transfer etmeye başlamıştır. Yaklaşık yirmi yıllık bir sürede ithal teknolojiyi sindiren ve taklit teknoloji üretme kapasitesi ve yeteneğini geliştiren Kore sanayisi, anahtar teslim fabrika yerine patent anlaşmaları ile olgunlaşmış teknoloji transferine yönelmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 12
Sayfa Aralığı: 30 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın