Hasan Ersel

Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma ve Savunma Sanayi – Hasan Ersel (İTD 86)

Bir süredir, savunma sanayii sektöründeki gelişmeler, basında oldukça yer kaplıyor. Bunun, övünmemiz gereken bir...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...

Ronald Coase ve İktisatta Dışsallık Sorunu – Hasan Ersel (İTD 36)

2 Eylül 2013’de iktisatta önemli bir isim, Ronald Coase, 103 yaşında yaşama veda etti....

Ekonominin Büyüme Hızından Bana Ne? – Hasan Ersel (İTD 27)

Gözlemler, “ulusal gelirin”[ii] büyüme hızı ile kendi refahlarındaki değişme arasında bir ilişki olmadığını düşünen...

Türkiye’nin Küresel Krize Tepkisi ve İktisadi Büyüme Sorunu – Hasan Ersel (İTD 15)

1950 yılı Türkiye için iki ayrı boyutta başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki demokratikleşme...

Napoleon Bonaparte Fransız Bilim Akademisini Nasıl Ele Geçirmişti? – Hasan Ersel (İTD 11)

27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kanun Hükmünde...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar ve G20 – Hasan Ersel (İTD 2)

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....