para politikası

Paranın Yaratılış Yöntemleri Üzerine – Arda Tunca

Kısmi rezerv teorisi bankacılık sisteminin bir aracılık görevi gördüğünü kabul ettiği için, finansal aracılık...

Fiyat İstikrarı ve Para-Maliye Politikası Etkileşimi – Hakan Kara

Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlara dair kurala dayalı, net ve hedeflerle uyumu gözeten bir...

AKP Dönemi Ekonomisine Giriş ve Para Politikasının Önemi – Öner Günçavdı

Bunca yıllık AKP iktidarında uygulanan sermaye birikim modeli, maalesef ülkemizin gelişmişlik seviyesine yakışmayan bir...

Merkez Bankalarının Değişen Rolü ve Para Politikası – Mahfi Eğilmez

Merkez bankalarının asıl görevi ülkenin kâğıt parasını basmak ve dolaşıma sunmaktır. Buna bağlı olan...

Yükselen Piyasalarda Para Politikasının Son Yıllardaki Değişimi – D. Filiz Ünsal

Günümüzün değişen küresel finans ortamı para politikasını birçok zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Türkiye gibi...

Harcama Öncelikleri Değişmeksizin Yeni Para Politikasının Geleceği Var Mı? – Öner Günçavdı

 İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ekonomik dengelerin bozulmasına, salgın sonrasında halledilmek üzere birtakım yapısal problemlerin...

Para Politikası Tartışmaları Üzerine – Burak Saltoğlu (İTD 18)

2010 sonlarından beri ekonomi basınının en önemli gündem maddesi, TCMB’nin uyguladığı sıra dışı para...