Türkiye’de Servet 1: İmanın ve Paranın Kimde Olduğu Harbiden Bilinmiyor – Alper Duman


Servetin vergilenmediği ve servet sahiplerinin iktisadi politikaların tasarımına doğrudan ya da dolaylı müdahale edebildiği bir ekonomide, servetin sermayeye galebe çalması belki de kaçınılmazdır.

Servet

Birkaç ay önce Türkiye’de servet üzerine yazacağıma dair söz vermiştim. Geciktim. Özür için bu mesele hakkında iki yazı hazırladım. İlkini okumaktasınız. İkincisi Türkiye’de servet dağılımı ve servet dinamikleri üzerine ve Ömer Faruk Hoca ne zaman uygun görürse dergide yayımlanacak.

Servet ve zenginlik iktisadın doğuşundaki ana kavramdı. Smith için servetin kaynağı metalar; metaların kaynağı da kapitalist üretim ve sermaye idi. Servet ve sermaye 19. yüzyılın sonlarında yaşanan marjinalist paradigma kaymasıyla bir kenara bırakıldı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 151
Sayfa Aralığı: 39-44

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın