Türkiye’de ve Dünyada Kadın İstihdamı – Bilge Erten


Türkiye’de kadın emek talebinin görece düşük olması temelde iki faktöre dayanıyor: i) İmalat sanayiinde kadın-emek yoğun sektörlerden erkek-emek yoğun sektörlere doğru bir geçiş ve ii) hizmet sektöründe kadınların yoğun çalıştığı sektörlere görece az yatırım yapılmış olması.

Bu yazıda ülkemizdeki kadınların iş gücüne katılımının neden benzer gelişmişlik seviyesindeki ülkelere göre daha düşük olduğunu ve bunun için nasıl ekonomik politikalar üretilebilir konusunu ele almak istiyorum. Yazıyı genel anlamda altı kısma ayırabiliriz: (i) Türkiye’de ve dünyada kadın iş gücüne katılım seviyeleri ve zaman içinde değişimi, (ii) kadınların iş gücüne katılımının önemi, (iii) kadın iş gücüne katılımının arz yönlü belirleyenleri, (iv) kadın iş gücüne katılımının talep yönlü belirleyenleri, (v) pandemi sırasında kadın iş gücüne katılımı ve (vi) kadınların daha çok emek piyasalarına katılmalarını sağlamak için kullanılabilecek ekonomik politikalar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 141
Sayfa Aralığı: 68-78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın