Yapısal Reformlar ve Türkiye: Bir Kitap ve Arkasındaki Öykü – Mahfi Eğilmez


Türkiye, otuz yıl içinde, yaşadığı sosyal ve siyasal değişimle geçmişte sahip olduğu ekonomik çerçevenin yanı sıra sosyal ve siyasal çerçeveyi de yavaş yavaş kaybetti.

1992 yılında Hazine’de müsteşar yardımcısıyken, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısına yazılı bir İstikrar Programı sunmuş ve o raporda yapısal değişim ve bu değişime uyum sağlayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformlardan söz etmiştim. Demek ki yapısal reformların gerekliliğini gündeme getireli otuz yıl olmuş. O raporda konu ettiğim yapısal reformlar ağırlıklı olarak ekonomik konuları kapsıyordu. Zaman içinde bu konu üzerinde çalışmaya, araştırma ve akıl yormaya devam ettim. Bir yandan da Türkiye, otuz yıl içinde, yaşadığı sosyal ve siyasal değişimle geçmişte sahip olduğu ekonomik çerçevenin yanı sıra sosyal ve siyasal çerçeveyi de yavaş yavaş kaybetti. Son on yılda yapısal reformlar üzerine hiç yazmadıysam sanırım en az yirmi yazı yazdım. Şimdi geriye dönüp baktığımda yazılarıma ekonomiyle başlamış olduğumu ve zaman içinde giderek sosyal ve siyasal konuların ağırlık kazandığını görüyorum. Bir başka ifadeyle, otuz yıl önce ekonomide birtakım reformlar yapılarak ve sosyal ve siyasal alanlarda bazı dokunuşlarla sistemin tümüyle reforma sokulabileceği kanısındayken bugün artık dokunuşların yetmeyeceğini, ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 140
Sayfa Aralığı: 4-6

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi savunarak aldı. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu. Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe ve NTV televizyonlarında ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi, Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçildi.

Bir cevap yazın