Yaralı Kentler: Doğuda Deprem Kenti Olmak – Ahmet Yazar


Sermayenin biriktiricisi, statü sahibi bu sınıfın, bu Doğu kentlerinde yok olması tarihsel açıdan güçsüzleşmesi/toparlanamaması kentin kimliksizleşmesini de peşinden sürüklemiş; bir başka deyişle, eşraf diasporasının göç ettiği yerle ilişkisinin ve etkileşiminin kopması kentsel kimliğin yitimini beraberinde getirmiştir.

Tarihte yaşadığı büyük depremler sonucunda Doğu Anadolu’daki kimi kentler toplumsal ve ekonomik yıkımla karşılaşmıştır. Halen Erzincan, Varto, Bingöl denildiğinde ilk akla gelen kentsel kimlik unsuru “deprem”dir. Depremlerin yarattığı kentsel gelişmişlik üzerindeki olumsuz etkiyi gidermek için Erzincan, Bingöl, Muş gibi illerde kamu kaynaklı fabrikalar kurulmuş ancak kent kimliğine çok da katkısı olmayan bu müdahaleler dönemsel nitelikli girişimler olarak kalmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 148
Sayfa Aralığı: 23-28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın