Yaşlı Bakımı ve Belediyenin Rolü – N. Yasemin Sezgin, Gülfem Kıraç Keleş


Yaşlı bakımı bir kamu hizmeti olarak görülmeli ve bu hizmet sadece kadınların omuzlarına yüklenmemelidir.

Giriş

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranının düşmesi ve sağlık alanındaki gelişmelere bağlı olarak yaşam süresinin artması gibi sebeplerle yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %10’u geçmektedir. Diğer yaş gruplarına göre yaşlı nüfus artış hızı daha yüksektir. TÜİK’in yaptığı nüfus projeksiyonuna göre de “yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0; 2030 yılında %12,9; 2040 yılında %16,3; 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olması beklenmektedir”.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 108-112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın