toplumsal cinsiyet

Yaşlı Bakımı ve Belediyenin Rolü – N. Yasemin Sezgin, Gülfem Kıraç Keleş

Yaşlı bakımı bir kamu hizmeti olarak görülmeli ve bu hizmet sadece kadınların omuzlarına yüklenmemelidir....

Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri – Saniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya Adar

Tek neden olmamakla birlikte, karşılanabilir ve ulaşılabilir kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliği Türkiye’de kadın istihdamının...

Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma için Mor Ekonomi – İpek İlkkaracan

Gerek yeşil gerekse mor ekonomi kavramları, sorunun kaynağında regüle edilmeyen serbest piyasa rekabetini ve...

Menstrüasyon Ürünlerinin Vergilendirilmesine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak – Esin Aslanpay Özdemir

Menstrüasyonun tercihe dayanmayan biyolojik bir süreç olması ve bu sürecin hijyenik imkânlar dahilinde yaşanmasının...

Kadının Adı Var, İşi Yok! – Burcu Ünüvar (İTD 89)

Toplumsal cinsiyet konusuna gösterilen ilgi artıyor. Bu çerçevede kadın istihdamı, kadının ekonomideki yeri gibi...