Ayşe Aylin Bayar

Associate Professor of Economics, Istanbul Technical University Ayşe Aylin Bayar is Associate Professor of Economics at Istanbul Technical University. Her main areas of research are Labor Economics and Macroeconomics, in particular inequalities in the labor market, poverty and income distribution. Aylin holds MA in Economics and a MA in Management and a PhD degree in Management Engineering from ITU. She has had the opportunity to serve as researcher in EU Project ͞Increasing the Institutional Capacity of the Ministry of Family and Social Policies in the Field of Social Inclusion Policies (ICMoFSP)͟ and several Erasmus+ Programme projects. In addition to the skills developed in her research experiences at ITU, she also strengthened her research skills through two visiting scholarship positions at University of Laval, Canada and University of Sussex, United Kingdom.

İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar

Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif...

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart – Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar (İTD 124)

Zaman zaman konuşmalarımızda, yazdıklarımızda kullandığımız “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, bugün yaşadığımız toplumsal...