İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar


Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif kamu müdahalelerini içermesi gerekmektedir.

Yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadele hiçbir zaman Türk siyasetinin önceliği olmamış; öncelik, yüksek büyüme oranlarına erişim, altyapı inşası, enflasyon ve kur istikrarı olmuştur. Öte yandan ülkemizin %50’sini oluşturan kadınların maruz kaldıkları eşitsizliklerle mücadele de sistematik olarak ihmal edilmiştir. Ekonomik büyümenin yakalanmasını arzu eden politika uygulayıcılar, istedikleri düzeyde büyüme rakamlarına eriştiklerini düşündüklerinden, ekonomide süregelen bir takım problemleri görmezden gelme yoluna gitmişlerdir. Özellikle iş gücü piyasasında yaşanan aksaklıklar, artan işsizlik oranı, düşen iş gücüne katılım ve öte yandan büyümenin istihdam yaratamaması sorunu, bir de üstüne kadınların iş gücü piyasasındaki mevcut koşulları göz ardı edilmiştir. Aslında kadınların geçmiş yıllar boyunca iş gücü piyasasındaki konumlarında herhangi bir iyileşme olmamasından, ekonomi büyürken oluşan nimetlerden yararlanamadıkları da ortadadır. Hatta 20 yıllık bir iktidarın yüksek büyüme döneminde temin ettiği refah artışlarında da artık faydalanılamadığı görülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 136
Sayfa Aralığı: 25-29

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Associate Professor of Economics, Istanbul Technical University Ayşe Aylin Bayar is Associate Professor of Economics at Istanbul Technical University. Her main areas of research are Labor Economics and Macroeconomics, in particular inequalities in the labor market, poverty and income distribution. Aylin holds MA in Economics and a MA in Management and a PhD degree in Management Engineering from ITU. She has had the opportunity to serve as researcher in EU Project ͞Increasing the Institutional Capacity of the Ministry of Family and Social Policies in the Field of Social Inclusion Policies (ICMoFSP)͟ and several Erasmus+ Programme projects. In addition to the skills developed in her research experiences at ITU, she also strengthened her research skills through two visiting scholarship positions at University of Laval, Canada and University of Sussex, United Kingdom.

Bir cevap yazın