Türkiye Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Üzerine Bir Değerlendirme – Tunç Durmaz, Sevil Acar, Simay Kızılkaya

Amacıyla uyumlu ve başarılı bir kapasite mekanizması, her tür kapasite sağlayıcısının eşit düzeyde rekabet...

Karbonun Sosyal Maliyeti – Sevil Acar, Levent Kurnaz (İTD 105-106)

İklim değişikliğinin getireceği felaketler bizi bekliyor. Yaşamaya başladıklarımız buz dağının henüz görünen kısmı kadar...

Karbonun Sosyal Maliyeti – Levent Kurnaz, Sevil Acar

İklim değişikliğinin getireceği felaketler bizi bekliyor. Yaşamaya başladıklarımız buz dağının heniz görünen kısmı kadar...

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri – Sevil Acar

Bilimsel bulgulara göre Sanayi Devrimi sonrasında insanlık tarafından kurulan yeni düzen, küresel iklimi önceki...