Yaşar Uysal

1967 yılında Manisa’ya bağlı Gülbahçe köyünde küçük bir tütüncü ailesinin dört çocuğunun üçüncüsü olarak doğmuştur. Ailesi, küçük yaşlarında kuzu ve inek çobanlığı ve bakımı, lise ve üniversite yıllarında köylerinde bulunan kahvelerinde garsonluk görevi vermiştir. Yaşar UYSAL ilköğrenimini Gülbahçe Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Muradiye Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite ve sonrası eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde almıştır. Lisans eğitimini 1988 yılında maliye, Yüksek Lisans eğitimini “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İzlenen tarım Politikalarının Tarım Sektörü Üzerine Etkileri” adlı teziyle 1990 yılında iktisat bölümünde tamamlamıştır. UYSAL "Bölüşüm İlişkileri ve Bu İlişkilerin Düzenlenmesinde Etkili Olabilecek İktisat Politikalarının Değerlendirilmesi, (Türkiye Örneği)" isimli teziyle 1998 yılında doktor ünvanını almıştır. 1992 yılında DEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim dalında asistanlığa başlayan ve 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanını alan UYSAL, halen aynı Fakülte’de Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yaşar Uysal burada İktisat Politikası, Rekabet Teorisi ve Politikası, Para Politikası, Tarım Ekonomisi, İktisat Sosyolojisi dersleri vermektedir. Yaşar UYSAL bu görevinin yanında 1994-2005 yılları arasında 12 yıl boyunca İzmir Ticaret Borsası'nda iktisat müşaviri ve AR-Ge birimi müdürü görevini yürütmüştür. Uysal bu dönemde ayrıca Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin de (1997-2002) danışmanlığını yapmıştır. UYSAL ayrıca, kuruluş çalışmaları sırasında Ulusal Pamuk Konseyi’nin Genel Sekreterliğini de yürütmüş, Konsey tüzüğünün hazırlanmasına önemli oranda katkı yapmıştır. Yaşar UYSAL, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından oluşturulan “AB Takımı”nda da yer almaktadır. Bu çerçevede İspanya, İtalya, Belçika, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan inceleme ve araştırma gezilerinde bulunmuştur. Yaşar Uysal bu bağlamda ayrıca 1998-2002 yıllarını kapsayan dönemde TOBB adına tarım sektörünün AB’ye uyum çalışmalarını yürüten Komitede görevlendirilmiştir. Uysal ayrıca 2007-2008 yılları arasında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde danışmanlık yapmıştır. 2011 yılından itibaren yeniden başladığı bu danışmanlık görevine devam etmektedir. Uysal diğer taraftan 2009 yılından itibaren Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde Yönetim Kurulu Danışmanı olarak da çalışmaktadır. Yaşar UYSAL, ayrıca, bireysel ve ortak olarak hazırladığı çalışmalarla çeşitli ödüller almıştır. 1993 yılında Yaşar Eğitim Vakfı'nın açmış olduğu "Türkiye'de Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bilimsel yarışmada "Türkiye Hayvancılık Sektörünün Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmasıyla ikincilik, İstanbul Ticaret Odasının 1994 yılında açmış olduğu "Türkiye'de Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir?" konulu yarışmada "Türkiye'de Ar-Ge ve Teknoloji Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmayla birincilik, Milliyet gazetesinin "Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri" yarışmasında "Ekonomi anadalında", "Türkiye ve Benzer Ülkelerde İstikrar Programları ve Türkiye İçin Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmayla birincilik, 1996 yılında yine "Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri" yarışmasında "Türkiye’nin Sorunları Anadalında", “Bilgi Toplumuna Giderken Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden yapılanması” isimli çalışmayla üçüncülük, 1996 yılında Dünya Gazetesinin açtığı Piyasa Ekonomisinin Geleceği konulu yarışmada, “Bilgi Toplumu ve Piyasa Ekonomisinin Geleceği” isimli makaleyle Mansiyon, 2003 yılında TÜGİAD Ekonomi Ödülleri yarışmasında “Global Gelişmeler ve Ulusal Koşullar ışığında Türkiye İçin Kur Sistemi Seçenekleri”, isimli çalışmayla üçüncülük ödülü almıştır. Yaşar Uysal’ın bireysel ve ortak olarak 12 kitap, 36 makale yayınlamış, 32 bildiri sunmuş ve 300’ü aşkın konferans ve seminer (İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Aydın, Denizli, Burdur, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Kastamonu, Eskişehir, Bursa, Kastamonu, Ankara, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, ŞanlıUrfa, Adıyaman, Kilis, Kayseri, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari) vermiş olup, ayrıca ulusal düzeyde bir Kongre organizasyonunun Koordinatörlüğünü de yapmıştır. Uysal son yıllarda köylerde de seminerler vermeye başlamış ve bu çerçevede, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep’e bağlı yaklaşık 70 köyde tarım politikaları, çiftçi örgütlenmesi ve yeniden yapılanma konularında seminerler vermiştir. Bunların yanında Yaşar UYSAL halen Manisa’ya bağlı Gülbahçe köyünde: tütün, pamuk, buğday ve sebze üretimi de yapmaktadır.

Gıda Enflasyonu, Gıda Enflasyonu mudur? – Yaşar Uysal

Kalıcı çözüm, sonuçları ortadan kaldırarak (ithalat, kamu eliyle sübvansiyonlu gıda satmak vb.’yle) değil, nedenleri...

Sorun Tarımda Mı, Yoksa Büyüme Modelinde Mi? – Yaşar Uysal

Türkiye, sahip olduğu özgün ve özel imkânlar nedeniyle çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline...