Bilişim ve Enformasyon Çağına Oskar Lange’yle Bakmak – Ercan Eren


Kritik nokta, karar vermeye rehberlik edecek eyleme geçirilebilir enformasyonların, otomatik algoritmalar kullanılarak mevcut tüm verilerin gerçek zamanlı analizi yoluyla üretilmesidir.

Giriş

“Piyasa sosyalizmi” bağlamında sosyalizmde iktisadi etkinlik tartışmasını Léon Walras’la başlatmak mümkündür. Tartışma neoklasik iktisat içinde gerçekleştirilmiştir. Neoklasik gelenekte iktisatçıların hemen hepsi, sosyalizmde de gerekli koşulların sağlanması durumunda “rekabetçi dengenin” mümkün olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 147
Sayfa Aralığı: 37-50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın