piyasa

Devlet ve Piyasa İlişkisine Klinik İktisat Yaklaşımı – Ercan Eren

Değişim süreci içinde, zaman zaman çatışmalar daha fazla belirgin hale gelmektedir. Bahçenin düzenlenmesine ve...

Karl Polanyi, Piyasa ve Devlet – Hüseyin Özel

Polanyi’nin sosyalizm anlayışının Marksist bir sosyalizm anlayışı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Devletin egemenliğine dayanan...

Ekonomik Yaşamda Piyasaların, Devletin ve Firmaların Düzenleyici Rolü – Erdal Türkkan

Piyasalar, devlet ve firmalar arasında regülasyon alanlarının paylaşımı konusunda belli bir ülke için belli...

Türkiye Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Üzerine Bir Değerlendirme – Tunç Durmaz, Sevil Acar, Simay Kızılkaya

Amacıyla uyumlu ve başarılı bir kapasite mekanizması, her tür kapasite sağlayıcısının eşit düzeyde rekabet...

İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar

Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

Yurda Dönüşün Emek Piyasasına Yansımaları – Selda Dudu, Adem Yavuz Elveren

Aile birleşmesi yoluyla yurt dışına yerleşen ve orada iş bulamayan yüksek eğitimli bir göçmen,...

Kurumlar, Kurallar ve Büyüme İlişkisi Üzerine – Özge Kama (İTD 64)

Kurumların hayatımızdaki etkileri ve bunların sonuçları son dönemlerde sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle...