İktisat Bilimi ve Bilimsel İlerleme – Ercan Eren


1. Giriş 

İktisatta fen bilimleri anlamında bilimsel ilerlemeden söz etmek mümkün müdür? Yoksa iktisat bilim mi, sanat mı tartışmalarına geri dönüp sanat içinde mi değerlendirmek gereklidir? İktisat lisans ve lisansüstü diplomalardaki BS ve MS yerine BA ve MA yazmasının, tartışmalarda önemi var mıdır? 

JEL sınıflandırmaları başlangıcından bu yana, sınıflandırmaların çok arttığını görebiliriz. İktisadın kapsadığı alanlar genişlemektedir. Bu durum iktisat biliminin ilerlemesi anlamına mı, yoksa disiplinler arası özelliğinin arttığı anlamına mı gelir? 

Makalede ilk önce bilim felsefesi tartışmalarından hareketle bilimsel ilerlemeden ne anlaşıldığı, iktisadın nasıl bir bilim olduğu ve daha sonra iktisatta bilimsel ilerleme ele alınacaktır. 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 99-110

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın