KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen


 Giriş 

Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi, Keynesçi düşünce işçi sınıfının çıkarlarının “genel”, “evrensel” ve “ulusal” düzeye yükseltilmesini sağladı. Kapitalizmde, kapitalistlerin çıkarlarının genel ve evrensel olduğu, toplumun geleceğini temsil ettiği, bunun dışındaki tüm sınıf ve grupların çıkarlarının bu genel çıkarlarla çeliştiği ve bunları tehdit ettiği düşünülüyordu. Tüketimi artıracak her türlü talep, örneğin yüksek ücretler karların azalması buna bağlı olarak da yatırım ve gelecekteki büyümeyi olumsuz etkileyecekti. Bu karşıtlık ücret kar çelişkisi biçiminde kavramsallaştırılıyordu. Keynesyen düşünce işçi sınıfının çıkarları için tüketim aracılığıyla teknik bir meşruiyet de sağlamış oluyordu. Zira üretimin motoru tüketimdi. Gelirin tüketim yapanlara doğru yeniden bölüşümü ile kamu harcama ve transferleri üretimi artırarak, işsizliği azaltacaktı. Böyle olunca da işçi sınıfının ve yoksulların talepleri ulusal çıkar düzeyine yükselmiş olacaktı (Przeworksi, 1993). 

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 125
Sayfa Aralığı: 67-72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın