Mitolojik Tanrılar: Piyasa Üzerine Notlar – Bayram Ali Eşiyok


Piyasalar ontolojik olarak kusurludur. Bu nedenle sermayenin yeniden üretiminde, devlet müdahaleleri istisna değil, kuraldır; ksi durumda sermayenin genişletilmiş yeniden üretimi gerçekleştirilemez.

Giriş

Piyasalar FED’in kararını bekliyor”, “piyasalar tedirgin”, “piyasalar coştu”, “piyasaların risk iştahı azaldı”, “piyasalar enflasyon beklentisini satın aldı”… Kitle iletişim araçlarında ve yer yer akademik çalışmalarda bu tür ifadelere sıkça rastlamak mümkün.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 147
Sayfa Aralığı: 70-83

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın