ekonomi modeli

“Türkiye Modeli”nin Bir Senesi – Özgür Orhangazi

Uygulanan politikalar genel olarak sermaye kesimini, özelde bu kesimin içerisinde iktidara yakın olanlar ile...

Ekonomiye Model Arayışı Sürüyor – Osman Aydoğuş

YEM’in daha dördüncü ayında yeni bir politika aracının alelacele devreye alınması, esasında ortada iyi...

Yeni Ekonomik Model: Sonu Belli Bir Macera – Semih Tümen

Kurdaki değer kaybı sektörel ihracat miktarlarında marjinal bazı avantajlar sağlasa da para biriminin uzun...

Hükümetin Yeni Ekonomik Modeli – Mahfi Eğilmez

Çin, yüksek teknolojiye dayalı mallar ihraç ediyor. Oysa bizim ihracatımızda yüksek teknolojiye dayalı malların...