“Türkiye Modeli”nin Bir Senesi – Özgür Orhangazi


Uygulanan politikalar genel olarak sermaye kesimini, özelde bu kesimin içerisinde iktidara yakın olanlar ile inşaat odaklı olanları açıkça desteklerken, emeği ucuzlatarak ve genel olarak halk kitlelerinin alım gücünü düşürerek Türkiye ekonomisinin içine sürüklendiği yapısal krizin yükünü kimin çekeceğini belirliyor.

Merkez Bankası, eylül toplantısında yaptığı faiz indirimiyle enflasyonu öncelikli bir sorun olarak görmediğini ve eksi reel faize dayalı kredi genişlemesiyle büyüme çabasının devam edeceğini teyit etti. Böylelikle önce “Çin modeli” olarak sunulan, sonrasında hem “Çin modeli”nin hiç de o kadar basit bir model olmadığının anlaşılmasıyla hem de daha “yerli ve milli” bir ad arayışıyla “Türkiye ekonomik modeli”ne çevrilen ekonomi politikaları uygulamaları da birinci senesini doldurdu. Eylül 2021’de başlayan faiz indirimleri yılın son 3 ayında da sürdürülerek politika faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e indirildiğinde, buna döviz piyasaları sert tepki vermiş; Türk lirasındaki değer kaybı bir gece yarısı duyurulan “kur korumalı mevduat” uygulaması ve yine gece yarısı yapılan örtülü döviz müdahaleleriyle bir miktar kontrol altına alınmış ve faiz yükseltmekten kaçınılmıştı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 144
Sayfa Aralığı: 54-60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Özgür Orhangazi Kadir Has Universitesi'nde İktisat Profesörüdür. Doktora derecesini 2006'da the University of Massachusetts Amherst'den aldı. Roosevelt University in Chicago (2006-2011)'da ders verdi, the Central Bank of Venezuela (2009)'ya araştırma için davet edildi ve the Political Economy Research Institute in Amherst (2017) ve University Paris 13 (2018)'te misafir öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, City University of New York, University of Seoul ve the University of Missouri – Kansas City'de ders verdi. Araştırma alanları finansallaşma, finansal ve ekonomik krizler ve alternatif iktisat politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bir cevap yazın