iktisat politikaları

Sermaye Piyasası, Çarpık Bilgi, Güven ve Düzenleme – Selim Soydemir

Sermaye piyasaları ekonomik gündemimizin ön sıralarında yer almaktadır. Sermaye piyasaları fon talep eden şirketlerin...

Arz ve Talep ve Enflasyonla Mücadele – Mahfi Eğilmez

Arz, bir mal veya hizmetin belirli bir zamanda, belirli bir fiyatla alıcılara sunulmasıdır. Bu...

Ücret Hırsızlığı – Alper Duman

Ceza miktarının caydırıcı olmaması ve denetlenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücret hırsızlığının olması...

Davranışsal İktisadın Gelişimi – Devrim Dumludağ, Ester Ruben (İTD 58)

  Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat...