iktisat politikaları

Davranışsal İktisadın Gelişimi – Devrim Dumludağ, Ester Ruben (İTD 58)

  Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat...

İTD 55. Sayı Editörden

Artık Renklendik... Türkiye’de seçim süreci oldukça sert tartışmalar ile devam ediyor. Bu seçimde, diğer...